Drugie pytanie:

Niebieski owad, który żyje w tym miejscu i lata na przełomie czerwca i lipca to ….?K O M A Ń C Z A
         
               
           
             
           
             
                   
                   
         
                 
         

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej