Trzecie pytanie:

Jaka roślina jest żywicielką larw motyla Modraszka ?K O M A Ń C Z A
 M  O  T  Y  L
               
           
             
           
             
                   
                   
         
                 
         

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej