Czwarte pytanie:

Jak nazywa się góra, którą widać z wieży ? Z jej nazwą wiąże się legenda o okrutnej zbrodni.K O M A Ń C Z A
 M  O T  Y  L
G  O  R  Y  C  Z  K  A
           
             
           
             
                 
                   
         
                 
         

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej