Piąte pytanie

Jak się nazywają się krzewy, które rosną obok tablicy numer 5 ? Popatrz na zdjęcie.K O M A Ń C Z A
 M  O T  Y  L
G  O  R  Y  C  Z  K  A
 M  O  G  I  Ł  A
             
           
             
                   
                   
         
                 
         

 

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej