Siódme pytanie:

Jak nazywa się góra, którą widać z wieży i ma 719 m. wysokości ?K O M A Ń C Z A
 M  O T  Y  L
G  O  R  Y  C  Z  K  A
 M  O  G  I  Ł  A
 J  A  Ł  O  W C  E
 Z  W  I  N   K  A
             
                   
       I            
       
                 
         

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej