Dziewiąte pytanie:

Jak nazywa się szczyt, który widać z wieży i ma 736m wysokości ?K O M A Ń C Z A
 M  O T  Y  L
G  O  R  Y  C  Z  K  A
 M  O  G  I  Ł  A
 J  A  Ł  O  W C  E
 Z  W  I  N   K  A
 D  Y  S  Z  O  W  A
 K  A  R  N  A  F  L  O  W  Y
                   
         
                 
         

 

Projekt Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej